Značke i bedževi

  • izrađeni tehnikom kovanja
  • emajlirane ,obojene, reljefne
  • različitih površinskih obrada ( pozlaćene, posrebrene, niklane, patinirane, u boji metala... )
  • pričvršćivanje sa: iglom sigurnicom, iglicom i leptirićem, iglom pribadačom
  • sa magnetom na poleđini

Copyright © 2009 - IKOM - industrija i kovnica obojenih metala d.o.o.